Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD),
Ülkemizdeki moleküler / temel kanser araştırma alanında çalışan araştırmacıların ortak bir bilgi / deneyim paylaşım platformu oluşturulmasına yönelik olarak kurulmuştur.

Bu nedenle, ülkemizin çeşitli disiplinlere (biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, genel biyoloji, patoloji, farmakoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi vs) dağılmış bulunan temel / moleküler kanser araştırmacılarını bir dernek çatısı altında toplamayı, faaliyetlerinin kalitesini artırmayı ve patentlenebilir orjinal bilgi ve ürün oluşturmayı hedeflemiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için üyeleri arasındaki bilgi / deneyim paylaşımını sağlamaya yönelik olarak kongre / çalıştay / sempozyum düzenlemeyi ve finansal destek sağlamayı başlıca görevi kabul etmiştir.

MOKAD members now receive free EACR Membership

As an affiliated National Society of the European Association for Cancer Research (EACR), all members of MOKAD will receive free and full membership of the EACR. Membership benefits include regular information about meetings, job and study opportunities, access to travel fellowships and meeting bursaries, reduced registration rates to meetings and reduced subscription to the Association’s journal European Journal of Cancer (EJC) and other publications. Visit www.eacr.org for further information about the EACR and it’s activities.

MOKAD üyeleri artık aynı zamanda ücret ödemeksizin tam EACR üyesidirler.

Avrupa Kanser Araştırma Derneği (EACR)'ne ulusal üye dernek olunması sonucunda, tüm MOKAD üyelerine ücretsiz ve tam EACR üyeliği sağlanmıştır. EACR üyeliği MOKAD üyelerine şu avantajları sağlamaktadır: toplantılar hakkında düzenli bilgi edinmek, iş ve çalışma fırsatlarına ulaşmak, seyahat ve toplantı burslarına başvurmak, toplantılara indirimli kayıt olmak ve European Journal of Cancer dergisine (EJC) ve diğer yayınlara indirimli abone olmak. Daha fazla bilgi ve aktiviteler için www.eacr.org adresini ziyaret edebilirsiniz.cocowebdesign