Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)

MOKAD HABERLER

Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD), Ülkemizdeki moleküler / temel kanser araştırma alanında çalışan araştırmacıların ortak bir bilgi / deneyim paylaşım platformu oluşturulmasına yönelik olarak kurulmuştur.

Bu nedenle, ülkemizin çeşitli disiplinlere (biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, genel biyoloji, patoloji, farmakoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi vs) dağılmış bulunan temel / moleküler kanser araştırmacılarını bir dernek çatısı altında toplamayı, faaliyetlerinin kalitesini artırmayı ve patentlenebilir orjinal bilgi ve ürün oluşturmayı hedeflemiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için üyeleri arasındaki bilgi / deneyim paylaşımını sağlamaya yönelik olarak kongre / çalıştay / sempozyum düzenlemeyi ve finansal destek sağlamayı başlıca görevi kabul etmiştir.

MOKAD üyesi olmak size Avrupa Kanser Araştırma Derneği’ne (EACR) ücretsiz ve tam üyelik hakkı verir. EACR, kongreler ve konferanslar (kişisel veya sanal) için indirimli kayıt ücretlerinin yanı sıra ‘Uzmanla Tanışın’ ve ‘Nasıl Yapılır?’ web seminerlerine ücretsiz kayıt dahil olmak üzere üye topluluğunu desteklemek için çok çeşitli hizmetler sunar, iletişimleri kolaylaştırır ve kanser araştırma topluluğu içindeki iş birlikleri, burs ve burslara başvurma ve EACR Kitap Kulübü’ne katılma fırsatı sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.eacr.org/membership adresini ziyaret edin.

EACR üyeliğinizi almanızı sağlamak için EACR ile bağlantıyı bizler kuracağız.’

‘Becoming a member of MOKAD entitles you to free and full membership of the European Association for Cancer Research (EACR). The EACR provides a wide variety of services to support its community of members, including reduced registration fees for Congresses and Conferences (in-person or virtual), free registration to ‘Meet the Expert’ and ‘How to…’ webinars, facilitate communications and collaborations within the cancer research community, the opportunity to apply for bursaries and fellowships and join the EACR Book Club. Please visit www.eacr.org/membership to find out more. We will liaise with the EACR to ensure you receive your EACR membership.’