STK Mevzuat Rehberi

Dernekler Mevzuatı Kapsamında Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar Hakkında Rehber

Genel Müdürlüğümüz tarafından dernek faaliyeti yürüten vatandaşlarımızın dernek kuruluşundan feshine kadar ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri bulabileceği “Dernekler Mevzuatı Kapsamında Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar Hakkında Rehber” yayımlanmıştır.
Rehbere https://www.siviltoplum.gov.tr/rehberler bölümünden ulaşabilirsiniz.